معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agglomerate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agglomerate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agglomerate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agglomerate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agglomerate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agglomerate

بر انباشتن، بر انباشت کردن، همجوش کردن، انباشتن، تلنبار کردن، کپه شدن
بر انباشته، همجوش، توده شده
(زمین شناسی – سنگ هایی که در آتشفشان به صورت توده ی همجوش در آمده اند) جوش آتشفشانی، سنگ همجوش، آذرجوش

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agglomerate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agglomerate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agglomerate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agglomerate به فارسی | کاربرد واژه Agglomerate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agglomerate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agglomerate | مترادف کلمه Agglomerate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agglomerate | دیکشنری آنلاین Agglomerate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agglomerate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agglomerate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agglomerate to PERSIAN
online source for English definitions of Agglomerate | synonyms of Agglomerate in persian | word origins and etymologies of Agglomerate | audio pronunciations of Agglomerate | example sentences for Agglomerate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.