معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agentship به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agentship به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agentship به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agentship به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agentship

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agentship

نمایندگی، وکالت، ماموریت، پیشکاری، امانت، محل نمایندگی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agentship

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agentship

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agentship در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agentship به فارسی | کاربرد واژه Agentship | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agentship | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agentship | مترادف کلمه Agentship | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agentship | دیکشنری آنلاین Agentship | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agentship در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agentship و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agentship to PERSIAN
online source for English definitions of Agentship | synonyms of Agentship in persian | word origins and etymologies of Agentship | audio pronunciations of Agentship | example sentences for Agentship.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.