معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agentive به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agentive به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agentive به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agentive به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agentive

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agentive

پسوند یا آوندی که واژه را تبدیل به اسم فاعل می کند (مثل er- در واژه ی worker) آوند فاعلی، وابسته به آوند فاعلی، کنادی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agentive

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agentive

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agentive در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agentive به فارسی | کاربرد واژه Agentive | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agentive | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agentive | مترادف کلمه Agentive | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agentive | دیکشنری آنلاین Agentive | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agentive در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agentive و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agentive to PERSIAN
online source for English definitions of Agentive | synonyms of Agentive in persian | word origins and etymologies of Agentive | audio pronunciations of Agentive | example sentences for Agentive.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.