معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agenda به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agenda به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agenda به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agenda به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agenda

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agenda

دستور جلسه، برنامه ی کار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agenda

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agenda

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agenda در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agenda به فارسی | کاربرد واژه Agenda | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agenda | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agenda | مترادف کلمه Agenda | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agenda | دیکشنری آنلاین Agenda | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agenda در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agenda و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agenda to PERSIAN
online source for English definitions of Agenda | synonyms of Agenda in persian | word origins and etymologies of Agenda | audio pronunciations of Agenda | example sentences for Agenda.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.