معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Age of consent به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Age of consent به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Age of consent به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Age of consent به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Age of consent

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Age of consent

(حقوق) سن قانونی دختر (که قبل از آن عمل جنسی با او حتی اگر رضایت داده باشد زنای به عنف محسوب می شود)
Age
سن، عمر، سال
مرحله ی زندگی
سالخوردگی، پیری، مسنی
نسل، دوره، زمانه، دهر، عصر (زمین شناسی) دوران
(عامیانه – معمولا جمع) مدت ها
پیر شدن یا کردن، مسن شدن، سالخورده کردن یا شدن
رسیده کردن یا شدن، جا افتادن، (شراب و غیره) خواباندن
Age _
پسوند:
عمل، وضع، نتیجه [usage] تعداد، شمار [acreage] هزینه [postage] محل [steerage] مجموعه [rootage] منزل، محل [hermitage] Age-mate
همسن و سال، هم دوره، هم عصر
Age-old
کهن، دیرین، قدیمی
Atomic Age
عصر اتم (که با نخستین واکنش زنجیره ای اتمی در دسامبر 2491 در امریکا آغاز شد)
Bronze Age
دوران برنگ، عهد برنز (مفرغ) که پس از دوران سنگ (عهد حجر) و پیش از دوران آهن (یعنی حدود 0001 – 0053 قبل از میلاد) بوده است
Golden Age
(در آثار اوید Ovid نویسنده ی باستانی و سایر قدما) دوران طلایی که در آن بشر شاد و سعادتمند و معصوم بود G( -2 و A کوچک)دوران رونق و رفاه، عصر ترقی و تعالی، عصر طلایی، وابسته به مردمان عصر طلایی
Ice age
دوران یخبندان، عصر یخ (رجوع شود به glacial epoch)
Iron Age
دوران آهن (که پس از دوران برنز آمد و آغاز آن حدود سه هزار سال پیش بود)
(اسطوره ی یونان و روم) عصر آهن (که آخرین و بدترین دوره ی جهان محسوب می شد)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Age of consent

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Age of consent

پانویس

معنی و مفهوم لغت Age of consent در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Age of consent به فارسی | کاربرد واژه Age of consent | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Age of consent | هم خانواده های کلمه انگلیسی Age of consent | مترادف کلمه Age of consent | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Age of consent | دیکشنری آنلاین Age of consent | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Age of consent در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Age of consent و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Age of consent to PERSIAN
online source for English definitions of Age of consent | synonyms of Age of consent in persian | word origins and etymologies of Age of consent | audio pronunciations of Age of consent | example sentences for Age of consent.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.