معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agaze به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agaze به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agaze به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agaze به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agaze

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agaze

(با نگاه) خیره، زل زل (رجوع شود به gaze)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agaze

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agaze

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agaze در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agaze به فارسی | کاربرد واژه Agaze | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agaze | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agaze | مترادف کلمه Agaze | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agaze | دیکشنری آنلاین Agaze | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agaze در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agaze و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agaze to PERSIAN
online source for English definitions of Agaze | synonyms of Agaze in persian | word origins and etymologies of Agaze | audio pronunciations of Agaze | example sentences for Agaze.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.