معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agate line به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agate line

(روزنامه نگاری) واحد اندازه گیری و قیمت گذاری آگهی های ستونی (به عرض یک ستون و به طول یک چهارم اینچ)
Agate
(گوهر شناسی) عقیق
انواع ابزاری که در آنها عقیق به کار رفته (مثل دستگاه پرداخت)، آگات
تیله، مهره
Moss agate
عقیق شجری
Line
خط، کشه، رج، کشا
طناب، نخ، ریسمان، رسن، بند، رشته، رجه (که روی آن لباس می خشکانند – clothesline هم می گویند)، نوار متر، نوار اندازه گیری،سیم (به ویژه سیم یا ریسمان تراز)، طناب کشتی، افسار
خط تلفن، سیم تلفن (یا تلگراف و غیره)، شبکه ی سیم کشی، سیم برق، (تلفن) خط فرعی
لوله ی آب، لوله ی گاز، لوله کشی 5 – (در برخی بازی های ورزشی مانند فوتبال) خط دور زمین، (مسابقه ی دو و پرش و غیره) خط آغاز، خط پایان
خط مرزی، سرحد پایان
خط فاصل، خط جداساز، بخشگر، خط تفکیک
(جمع) برون نما، طرح، سبک
(قدیمی) سرنوشت، قسمت 0
(معمولا جمع) نقشه ی ساختمان، نقشه ی عملیات 1
صف، ردیف، رده، دخ، آمود، راسته، راستا 2
سطر، مصرع، بیت 3
سلسله، زنجیره 4
رجوع شود به lineage 5
اعقاب، بازماندگان، تبار، نسل، دودمان، خانواده 6
خط اتوبوس (یا ترن یا کشتی یا هواپیما و غیره)، شرکت اتوبوس رانی (یا راه آهن و غیره) ریل، خط آهن، شاخه ی راه آهن 7
مسیر، خط سیر، (ارتش) خط تیر 8
نحوه ی عمل یا بیان، فحوا، طرز، روش، خط مشی، سیاست، شیوه 9
پیشه، حرفه، شغل، کار 0
نوع کالا، جنس، قماش، فقره، جور، قلم 1
رشته ی تخصص، رشته ی مورد علاقه (یا استعداد) 2
منبع اطلاع، خبر، آگهداد 3
نامه ی کوتاه، یادداشت 4
(جمع – در نمایشنامه و تئاتر) جمع مکالمات نمایش، جمع سخنان هر بازیگر، نقش 5
(عامیانه) چاخان، شیره مالی 6
(خودمانی) یک ذره کوکایین 7
(انگلیس) قباله ی ازدواج (marriage lines هم می گویند) 8
(جغرافی) خط استوا، خط نصف النهار 9

(ارتش) ستون، خط جبهه، خط پدافندی، پیاده نظام، نیروهای رزمی 1
(موسیقی) آهنگ، نوا 2
خط کشیدن، خط دار کردن، (با خط) مشخص کردن، آمودن، مخطط کردن 3
چروک انداختن، چروک، چین و چروک 4
(معمولا با: up) ردیف کردن، به صف کردن، متوافق کردن، هماهنگ کردن 5
صف کشیدن، قطار شدن 6
در امتداد لبه ی چیزی قرار دادن، در راستای چیزی قرار دادن یا بودن
Line (2)
آستر کردن، آستر زدن به، آستر بودن، (درون چیزی را) پوشاندن، مغزی گذاشتن، سجاف کردن، فرآویز زدن
پر کردن (از)، چپاندن (بیشتر در این عبارت به کار می رود: (از راه های نامشروع) پول به جیب زدن to line one’s pockets)
Aclinic line
رجوع شود به Magnetic Equator
Agonic line
خط فرضی بر روی کره ی زمین که شمال جغرافیایی و شمال مغناطیسی بر روی آن به عنوان یک نقطه ی واحد فرض شده اند
A-line
لباسی که در بالا چسبان و در پایین گشاد است
Assembly line
(صنعت) خط مونتاژ، خط هم گذارد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agate line

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agate line

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Agate line در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agate line به فارسی | کاربرد واژه Agate line | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agate line | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agate line | مترادف کلمه Agate line | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agate line | دیکشنری آنلاین Agate line | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agate line در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agate line و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agate line to PERSIAN
online source for English definitions of Agate line | synonyms of Agate line in persian | word origins and etymologies of Agate line | audio pronunciations of Agate line | example sentences for Agate line.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.