معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agamete به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agamete به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agamete به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agamete به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agamete

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agamete

(زیست شناسی – سلولی که بدون لقاح تولید مثل می کند مثل تک یاختگان) یاخته ی نالقاح، گمزاد، بکرزا، بی زامه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agamete

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agamete

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agamete در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agamete به فارسی | کاربرد واژه Agamete | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agamete | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agamete | مترادف کلمه Agamete | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agamete | دیکشنری آنلاین Agamete | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agamete در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agamete و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agamete to PERSIAN
online source for English definitions of Agamete | synonyms of Agamete in persian | word origins and etymologies of Agamete | audio pronunciations of Agamete | example sentences for Agamete.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.