معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Afterwit به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Afterwit به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afterwit به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Afterwit به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afterwit

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Afterwit

عقل کاهل، فکرکاهل، اندیشه ای که ازپس اید

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Afterwit

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Afterwit

پانویس

معنی و مفهوم لغت Afterwit در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afterwit به فارسی | کاربرد واژه Afterwit | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afterwit | هم خانواده های کلمه انگلیسی Afterwit | مترادف کلمه Afterwit | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Afterwit | دیکشنری آنلاین Afterwit | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Afterwit در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Afterwit و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Afterwit to PERSIAN
online source for English definitions of Afterwit | synonyms of Afterwit in persian | word origins and etymologies of Afterwit | audio pronunciations of Afterwit | example sentences for Afterwit.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.