معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aftergrass به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aftergrass به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aftergrass به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aftergrass به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aftergrass

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aftergrass

چین دوم

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aftergrass

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aftergrass

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aftergrass در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aftergrass به فارسی | کاربرد واژه Aftergrass | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aftergrass | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aftergrass | مترادف کلمه Aftergrass | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aftergrass | دیکشنری آنلاین Aftergrass | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aftergrass در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aftergrass و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aftergrass to PERSIAN
online source for English definitions of Aftergrass | synonyms of Aftergrass in persian | word origins and etymologies of Aftergrass | audio pronunciations of Aftergrass | example sentences for Aftergrass.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.