معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Afterdeck به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Afterdeck به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afterdeck به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Afterdeck به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afterdeck

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Afterdeck

بخشی از کشتی که بین عقب عرشه و وسط آن واقع شده، پس میان عرشه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Afterdeck

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Afterdeck

پانویس

معنی و مفهوم لغت Afterdeck در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afterdeck به فارسی | کاربرد واژه Afterdeck | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afterdeck | هم خانواده های کلمه انگلیسی Afterdeck | مترادف کلمه Afterdeck | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Afterdeck | دیکشنری آنلاین Afterdeck | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Afterdeck در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Afterdeck و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Afterdeck to PERSIAN
online source for English definitions of Afterdeck | synonyms of Afterdeck in persian | word origins and etymologies of Afterdeck | audio pronunciations of Afterdeck | example sentences for Afterdeck.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.