معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Afront به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Afront به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afront به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Afront به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afront

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Afront

رودررو، روبرو، در جلو

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Afront

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Afront

پانویس

معنی و مفهوم لغت Afront در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afront به فارسی | کاربرد واژه Afront | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afront | هم خانواده های کلمه انگلیسی Afront | مترادف کلمه Afront | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Afront | دیکشنری آنلاین Afront | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Afront در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Afront و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Afront to PERSIAN
online source for English definitions of Afront | synonyms of Afront in persian | word origins and etymologies of Afront | audio pronunciations of Afront | example sentences for Afront.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.