معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Afro-American به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Afro-American به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afro-American به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Afro-American به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afro-American

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Afro-American

(امریکا) امریکایی سیاهپوست، وابسته به امریکاییان افریقایی نیا و فرهنگ آنها

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Afro-American

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Afro-American

پانویس

معنی و مفهوم لغت Afro-American در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afro-American به فارسی | کاربرد واژه Afro-American | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afro-American | هم خانواده های کلمه انگلیسی Afro-American | مترادف کلمه Afro-American | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Afro-American | دیکشنری آنلاین Afro-American | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Afro-American در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Afro-American و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Afro-American to PERSIAN
online source for English definitions of Afro-American | synonyms of Afro-American in persian | word origins and etymologies of Afro-American | audio pronunciations of Afro-American | example sentences for Afro-American.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.