معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aforethought به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aforethought به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aforethought به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aforethought به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aforethought

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aforethought

از پیش اندیشیده، عمدی، پیش اندیشی، (حقوق) به اسبق تصمیم

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aforethought

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aforethought

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aforethought در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aforethought به فارسی | کاربرد واژه Aforethought | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aforethought | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aforethought | مترادف کلمه Aforethought | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aforethought | دیکشنری آنلاین Aforethought | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aforethought در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aforethought و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aforethought to PERSIAN
online source for English definitions of Aforethought | synonyms of Aforethought in persian | word origins and etymologies of Aforethought | audio pronunciations of Aforethought | example sentences for Aforethought.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.