معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aforenamed به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aforenamed به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aforenamed به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aforenamed به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aforenamed

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aforenamed

نامبرده درپیش

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aforenamed

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aforenamed

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aforenamed در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aforenamed به فارسی | کاربرد واژه Aforenamed | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aforenamed | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aforenamed | مترادف کلمه Aforenamed | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aforenamed | دیکشنری آنلاین Aforenamed | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aforenamed در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aforenamed و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aforenamed to PERSIAN
online source for English definitions of Aforenamed | synonyms of Aforenamed in persian | word origins and etymologies of Aforenamed | audio pronunciations of Aforenamed | example sentences for Aforenamed.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.