معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aficionado به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aficionado

هنر دوست، ورزش دوست، دوستار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aficionado

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aficionado

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Aficionado در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aficionado به فارسی | کاربرد واژه Aficionado | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aficionado | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aficionado | مترادف کلمه Aficionado | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aficionado | دیکشنری آنلاین Aficionado | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aficionado در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aficionado و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aficionado to PERSIAN
online source for English definitions of Aficionado | synonyms of Aficionado in persian | word origins and etymologies of Aficionado | audio pronunciations of Aficionado | example sentences for Aficionado.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.