معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affront به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affront به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affront به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affront به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affront

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affront

توهین کردن، (عمدا) رنجاندن، تحقیر کردن، خوار و خفیف کردن
جلو (کسی) ایستادن، به مبارزه طلبیدن، مقابله کردن، رو در رو شدن
توهین، تحقیر، خوار سازی، آبروریزی، بی حرمتی، اهانت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affront

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affront

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affront در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affront به فارسی | کاربرد واژه Affront | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affront | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affront | مترادف کلمه Affront | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affront | دیکشنری آنلاین Affront | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affront در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affront و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affront to PERSIAN
online source for English definitions of Affront | synonyms of Affront in persian | word origins and etymologies of Affront | audio pronunciations of Affront | example sentences for Affront.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.