معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Afforestment به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Afforestment به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afforestment به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Afforestment به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afforestment

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Afforestment

جنگل سازی، تبدیل بجنگل یاشکارگاه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Afforestment

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Afforestment

پانویس

معنی و مفهوم لغت Afforestment در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afforestment به فارسی | کاربرد واژه Afforestment | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afforestment | هم خانواده های کلمه انگلیسی Afforestment | مترادف کلمه Afforestment | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Afforestment | دیکشنری آنلاین Afforestment | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Afforestment در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Afforestment و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Afforestment to PERSIAN
online source for English definitions of Afforestment | synonyms of Afforestment in persian | word origins and etymologies of Afforestment | audio pronunciations of Afforestment | example sentences for Afforestment.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.