معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Afforestation به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Afforestation به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afforestation به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Afforestation به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afforestation

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Afforestation

جنگل سازی، تبدیل بجنگل یاشکارگاه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Afforestation

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Afforestation

پانویس

معنی و مفهوم لغت Afforestation در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afforestation به فارسی | کاربرد واژه Afforestation | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afforestation | هم خانواده های کلمه انگلیسی Afforestation | مترادف کلمه Afforestation | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Afforestation | دیکشنری آنلاین Afforestation | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Afforestation در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Afforestation و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Afforestation to PERSIAN
online source for English definitions of Afforestation | synonyms of Afforestation in persian | word origins and etymologies of Afforestation | audio pronunciations of Afforestation | example sentences for Afforestation.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.