معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affluence به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affluence به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affluence به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affluence به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affluence

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affluence

فراوانی، وفور، سطح زندگی بالا، ناز و نعمت، آبادی، ریخت و پاش، توانگری
ثروت، فراوانی منابع، بهروزی، رونق
ریزش، جاری شدن به درون، درون ریزش، درون ریزی، دخول

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affluence

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affluence

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affluence در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affluence به فارسی | کاربرد واژه Affluence | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affluence | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affluence | مترادف کلمه Affluence | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affluence | دیکشنری آنلاین Affluence | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affluence در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affluence و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affluence to PERSIAN
online source for English definitions of Affluence | synonyms of Affluence in persian | word origins and etymologies of Affluence | audio pronunciations of Affluence | example sentences for Affluence.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.