معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Afflict به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Afflict به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afflict به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Afflict به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afflict

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Afflict

رنجور کردن، آزردن، مبتلا کردن، مصیبت زده کردن، دچا رکردن، دامنگیر کردن
(مهجور) منقرض کردن، بر انداختن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Afflict

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Afflict

پانویس

معنی و مفهوم لغت Afflict در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Afflict به فارسی | کاربرد واژه Afflict | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Afflict | هم خانواده های کلمه انگلیسی Afflict | مترادف کلمه Afflict | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Afflict | دیکشنری آنلاین Afflict | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Afflict در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Afflict و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Afflict to PERSIAN
online source for English definitions of Afflict | synonyms of Afflict in persian | word origins and etymologies of Afflict | audio pronunciations of Afflict | example sentences for Afflict.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.