معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affixture به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affixture به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affixture به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affixture به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affixture

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affixture

چسباندن، الصاق

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affixture

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affixture

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affixture در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affixture به فارسی | کاربرد واژه Affixture | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affixture | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affixture | مترادف کلمه Affixture | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affixture | دیکشنری آنلاین Affixture | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affixture در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affixture و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affixture to PERSIAN
online source for English definitions of Affixture | synonyms of Affixture in persian | word origins and etymologies of Affixture | audio pronunciations of Affixture | example sentences for Affixture.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.