معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affix به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affix به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affix به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affix به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affix

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affix

چسباندن، الصاق کردن، دوختن به
ضمیمه کردن، الحاق کردن، در آخر کتاب آوردن، موشح کردن، توشیح کردن
چیز الصاق یا ضمیمه شده
(زبان شناسی – پیشوند و پسوند که به واژه چسبیده و معنی آن را عوض می کند) وند
وند زدن،وند افزودن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affix

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affix

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affix در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affix به فارسی | کاربرد واژه Affix | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affix | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affix | مترادف کلمه Affix | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affix | دیکشنری آنلاین Affix | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affix در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affix و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affix to PERSIAN
online source for English definitions of Affix | synonyms of Affix in persian | word origins and etymologies of Affix | audio pronunciations of Affix | example sentences for Affix.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.