معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affirmant به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affirmant به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affirmant به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affirmant به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affirmant

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affirmant

کسیکه سخنی رابطورقطع می گویدولی سوگندنمی خورد، تصدیق کننده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affirmant

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affirmant

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affirmant در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affirmant به فارسی | کاربرد واژه Affirmant | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affirmant | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affirmant | مترادف کلمه Affirmant | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affirmant | دیکشنری آنلاین Affirmant | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affirmant در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affirmant و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affirmant to PERSIAN
online source for English definitions of Affirmant | synonyms of Affirmant in persian | word origins and etymologies of Affirmant | audio pronunciations of Affirmant | example sentences for Affirmant.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.