معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affirm به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affirm به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affirm به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affirm به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affirm

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affirm

اذعان کردن (در مقابل : انکار کردن denyto)، تصریح کردن، به طور قطع گفتن، تاکید کردن
قانونی کردن، تصویب کردن، تایید کردن
(حقوق) اثبات یا تصدیق کردن، (بدون سوگند) شهادت دادن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affirm

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affirm

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affirm در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affirm به فارسی | کاربرد واژه Affirm | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affirm | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affirm | مترادف کلمه Affirm | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affirm | دیکشنری آنلاین Affirm | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affirm در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affirm و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affirm to PERSIAN
online source for English definitions of Affirm | synonyms of Affirm in persian | word origins and etymologies of Affirm | audio pronunciations of Affirm | example sentences for Affirm.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.