معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affidavit به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affidavit به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affidavit به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affidavit به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affidavit

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affidavit

(حقوق) سوگندنامه، استشهاد، شهادت نامه، اقرارنامه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affidavit

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affidavit

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affidavit در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affidavit به فارسی | کاربرد واژه Affidavit | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affidavit | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affidavit | مترادف کلمه Affidavit | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affidavit | دیکشنری آنلاین Affidavit | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affidavit در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affidavit و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affidavit to PERSIAN
online source for English definitions of Affidavit | synonyms of Affidavit in persian | word origins and etymologies of Affidavit | audio pronunciations of Affidavit | example sentences for Affidavit.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.