معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affianced به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affianced به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affianced به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affianced به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affianced

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affianced

نامزد، نامزدشده، نامزد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affianced

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affianced

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affianced در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affianced به فارسی | کاربرد واژه Affianced | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affianced | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affianced | مترادف کلمه Affianced | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affianced | دیکشنری آنلاین Affianced | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affianced در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affianced و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affianced to PERSIAN
online source for English definitions of Affianced | synonyms of Affianced in persian | word origins and etymologies of Affianced | audio pronunciations of Affianced | example sentences for Affianced.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.