معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affectation به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affectation به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affectation به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affectation به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affectation

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affectation

وانمود، تظاهر، ریا
تکلف، تصنع، رفتار مصنوعی (برای جلب توجه)، ادا و اطوار، قر و غمزه، ژست

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affectation

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affectation

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affectation در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affectation به فارسی | کاربرد واژه Affectation | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affectation | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affectation | مترادف کلمه Affectation | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affectation | دیکشنری آنلاین Affectation | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affectation در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affectation و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affectation to PERSIAN
online source for English definitions of Affectation | synonyms of Affectation in persian | word origins and etymologies of Affectation | audio pronunciations of Affectation | example sentences for Affectation.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.