معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Affect به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Affect به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affect به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Affect به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affect

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Affect

تحت تاثیر قرار دادن، اثر کردن، متاثر کردن
(مهجور) تمایل، ترجیح
(روان شناسی) عاطفه، انفعال، تاثر، احساس، واکنش احساسی
Affect (2)
ترجیح دادن، عادت (به پوشیدن) داشتن
وانمود کردن، تظاهر کردن به، به خود بستن
(قدیمی) خواستن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Affect

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Affect

پانویس

معنی و مفهوم لغت Affect در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Affect به فارسی | کاربرد واژه Affect | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Affect | هم خانواده های کلمه انگلیسی Affect | مترادف کلمه Affect | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Affect | دیکشنری آنلاین Affect | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Affect در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Affect و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Affect to PERSIAN
online source for English definitions of Affect | synonyms of Affect in persian | word origins and etymologies of Affect | audio pronunciations of Affect | example sentences for Affect.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.