معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aether به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aether به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aether به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aether به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aether

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aether

رجوع شود به ether

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aether

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aether

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aether در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aether به فارسی | کاربرد واژه Aether | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aether | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aether | مترادف کلمه Aether | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aether | دیکشنری آنلاین Aether | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aether در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aether و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aether to PERSIAN
online source for English definitions of Aether | synonyms of Aether in persian | word origins and etymologies of Aether | audio pronunciations of Aether | example sentences for Aether.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.