معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerostatics به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerostatics به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerostatics به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerostatics به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerostatics

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerostatics

(بخشی از علم هوا مکانیک aeromechanics که با تعادل و هم فشاری گازها و یا هوا و با شناوری در هوا سر و کار دارد) هوا ایستایی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerostatics

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerostatics

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerostatics در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerostatics به فارسی | کاربرد واژه Aerostatics | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerostatics | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerostatics | مترادف کلمه Aerostatics | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerostatics | دیکشنری آنلاین Aerostatics | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerostatics در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerostatics و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerostatics to PERSIAN
online source for English definitions of Aerostatics | synonyms of Aerostatics in persian | word origins and etymologies of Aerostatics | audio pronunciations of Aerostatics | example sentences for Aerostatics.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.