معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerostat به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerostat به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerostat به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerostat به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerostat

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerostat

(سفینه ی هوایی یا بالن یا وسیله ی دیگری که توسط محفظه های پر از گاز در هوا معلق نگه داشته می شود) هوا ایستا

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerostat

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerostat

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerostat در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerostat به فارسی | کاربرد واژه Aerostat | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerostat | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerostat | مترادف کلمه Aerostat | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerostat | دیکشنری آنلاین Aerostat | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerostat در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerostat و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerostat to PERSIAN
online source for English definitions of Aerostat | synonyms of Aerostat in persian | word origins and etymologies of Aerostat | audio pronunciations of Aerostat | example sentences for Aerostat.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.