معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerophyte به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerophyte به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerophyte به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerophyte به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerophyte

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerophyte

گیاه هوایی، هواروی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerophyte

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerophyte

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerophyte در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerophyte به فارسی | کاربرد واژه Aerophyte | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerophyte | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerophyte | مترادف کلمه Aerophyte | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerophyte | دیکشنری آنلاین Aerophyte | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerophyte در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerophyte و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerophyte to PERSIAN
online source for English definitions of Aerophyte | synonyms of Aerophyte in persian | word origins and etymologies of Aerophyte | audio pronunciations of Aerophyte | example sentences for Aerophyte.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.