معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aeropause به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aeropause به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeropause به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aeropause به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeropause

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aeropause

(ناحیه ای در بخش فوقانی جو زمین که مرز بین جو و فضا محسوب می شود) مرز جو

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aeropause

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aeropause

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aeropause در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeropause به فارسی | کاربرد واژه Aeropause | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeropause | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aeropause | مترادف کلمه Aeropause | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aeropause | دیکشنری آنلاین Aeropause | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aeropause در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aeropause و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aeropause to PERSIAN
online source for English definitions of Aeropause | synonyms of Aeropause in persian | word origins and etymologies of Aeropause | audio pronunciations of Aeropause | example sentences for Aeropause.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.