معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aeronautic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aeronautic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeronautic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aeronautic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeronautic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aeronautic

مربوط بهوانوردی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aeronautic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aeronautic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aeronautic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeronautic به فارسی | کاربرد واژه Aeronautic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeronautic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aeronautic | مترادف کلمه Aeronautic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aeronautic | دیکشنری آنلاین Aeronautic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aeronautic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aeronautic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aeronautic to PERSIAN
online source for English definitions of Aeronautic | synonyms of Aeronautic in persian | word origins and etymologies of Aeronautic | audio pronunciations of Aeronautic | example sentences for Aeronautic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.