معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aeronaut به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aeronaut به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeronaut به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aeronaut به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeronaut

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aeronaut

(امروزه کمتر به کار می رود) هوانورد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aeronaut

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aeronaut

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aeronaut در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeronaut به فارسی | کاربرد واژه Aeronaut | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeronaut | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aeronaut | مترادف کلمه Aeronaut | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aeronaut | دیکشنری آنلاین Aeronaut | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aeronaut در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aeronaut و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aeronaut to PERSIAN
online source for English definitions of Aeronaut | synonyms of Aeronaut in persian | word origins and etymologies of Aeronaut | audio pronunciations of Aeronaut | example sentences for Aeronaut.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.