معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerometeorograph به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerometeorograph به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerometeorograph به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerometeorograph به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerometeorograph

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerometeorograph

(دستگاه ثبت وضع آب و هوا که توسط هواپیما یا بالن حمل می شود) هوانگار هوابرد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerometeorograph

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerometeorograph

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerometeorograph در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerometeorograph به فارسی | کاربرد واژه Aerometeorograph | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerometeorograph | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerometeorograph | مترادف کلمه Aerometeorograph | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerometeorograph | دیکشنری آنلاین Aerometeorograph | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerometeorograph در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerometeorograph و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerometeorograph to PERSIAN
online source for English definitions of Aerometeorograph | synonyms of Aerometeorograph in persian | word origins and etymologies of Aerometeorograph | audio pronunciations of Aerometeorograph | example sentences for Aerometeorograph.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.