معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aeromedicine به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aeromedicine به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeromedicine به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aeromedicine به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeromedicine

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aeromedicine

(بخشی از علم پزشکی که با بیماری های ناشی از پرواز در جو زمین سر و کار دارد) هوا پزشکی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aeromedicine

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aeromedicine

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aeromedicine در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeromedicine به فارسی | کاربرد واژه Aeromedicine | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeromedicine | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aeromedicine | مترادف کلمه Aeromedicine | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aeromedicine | دیکشنری آنلاین Aeromedicine | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aeromedicine در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aeromedicine و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aeromedicine to PERSIAN
online source for English definitions of Aeromedicine | synonyms of Aeromedicine in persian | word origins and etymologies of Aeromedicine | audio pronunciations of Aeromedicine | example sentences for Aeromedicine.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.