معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerodonetics به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerodonetics به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerodonetics به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerodonetics به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerodonetics

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerodonetics

(علم پرواز با هواپیماهای بی موتور که در هوا سر می خورند) هوا سر شناسی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerodonetics

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerodonetics

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerodonetics در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerodonetics به فارسی | کاربرد واژه Aerodonetics | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerodonetics | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerodonetics | مترادف کلمه Aerodonetics | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerodonetics | دیکشنری آنلاین Aerodonetics | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerodonetics در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerodonetics و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerodonetics to PERSIAN
online source for English definitions of Aerodonetics | synonyms of Aerodonetics in persian | word origins and etymologies of Aerodonetics | audio pronunciations of Aerodonetics | example sentences for Aerodonetics.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.