معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerobe به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerobe به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerobe به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerobe به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerobe

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerobe

(ریز جاندار) هوازی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerobe

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerobe

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerobe در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerobe به فارسی | کاربرد واژه Aerobe | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerobe | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerobe | مترادف کلمه Aerobe | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerobe | دیکشنری آنلاین Aerobe | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerobe در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerobe و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerobe to PERSIAN
online source for English definitions of Aerobe | synonyms of Aerobe in persian | word origins and etymologies of Aerobe | audio pronunciations of Aerobe | example sentences for Aerobe.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.