معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aeroballistics به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aeroballistics به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeroballistics به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aeroballistics به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeroballistics

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aeroballistics

(فیزیک – ارتش – مبحث پرتابه هایی که از هواپیما پرتاب می شوند) هوا پرتابه شناسی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aeroballistics

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aeroballistics

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aeroballistics در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeroballistics به فارسی | کاربرد واژه Aeroballistics | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeroballistics | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aeroballistics | مترادف کلمه Aeroballistics | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aeroballistics | دیکشنری آنلاین Aeroballistics | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aeroballistics در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aeroballistics و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aeroballistics to PERSIAN
online source for English definitions of Aeroballistics | synonyms of Aeroballistics in persian | word origins and etymologies of Aeroballistics | audio pronunciations of Aeroballistics | example sentences for Aeroballistics.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.