معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerobacter به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerobacter به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerobacter به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerobacter به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerobacter

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerobacter

هوا ترکیزه (نوعی باکتری که در روده ها وجود دارد – از جنس های Enterobacter و Klebsiella)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerobacter

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerobacter

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerobacter در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerobacter به فارسی | کاربرد واژه Aerobacter | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerobacter | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerobacter | مترادف کلمه Aerobacter | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerobacter | دیکشنری آنلاین Aerobacter | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerobacter در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerobacter و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerobacter to PERSIAN
online source for English definitions of Aerobacter | synonyms of Aerobacter in persian | word origins and etymologies of Aerobacter | audio pronunciations of Aerobacter | example sentences for Aerobacter.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.