معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerify به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerify به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerify به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerify به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerify

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerify

تبدیل به هواکردن، به بخاریاگازتبدیل کردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerify

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerify

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerify در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerify به فارسی | کاربرد واژه Aerify | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerify | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerify | مترادف کلمه Aerify | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerify | دیکشنری آنلاین Aerify | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerify در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerify و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerify to PERSIAN
online source for English definitions of Aerify | synonyms of Aerify in persian | word origins and etymologies of Aerify | audio pronunciations of Aerify | example sentences for Aerify.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.