معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerial به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerial به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerial به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerial به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerial

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerial

هوایی
هوا مانند، سبک
تخیلی، غیر مادی، غیرواقعی، تصوری
بلند، رفیع
از طریق هوا یا هواپیما
(گیاه شناسی) هوازی
(ورزش های اکروباتیک) معلق زنی (بدون استفاده از دست ها)
آنتن
مشتمل بر هوا، هوا مانند
Radio
رادیو
رادیویی
وابسته به امواج رادیویی (بین 01 کیلو هرتز و 000003 مگا هرتز)
(با رادیو) مخابره کردن، فرستادن
Radio-
پیشوند:
رادیو، رادیویی [radiotelegraph] شعاع مانند، پرتوی، شعاعی
تابشگر، تشعشعی، رخشی [radiotherapy] باانرژی موجی، با کارمایه ی رخشی [radiothermy] Aerial ladder
(به ویژه در ماشین های آتش نشانی) نردبان هوایی
Clock radio
رادیوی ساعت دار (که می توان روشن و خاموش شدن آنرا با ساعت تنظیم کرد)
Radio astronomy
نجوم رادیویی، اخترشناسی رادیویی
Radio beacon
(فرستنده ای که مرتب برای هدایت هواپیما و کشتی وغیره علامت می فرستد) دستگاه راهنمایی رادیویی، آنتن بی سیم
Radio beam
تابه ی رادیویی، شعاع رادیویی
Radio compass
جهت یاب رادیویی، پرتو سویاب
Radio control
(کنترل پرواز هواپیمای بدون خلبان و غیره از طریق علامت های رادیویی) کنترل رادیویی، پرتو مهار
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerial

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerial

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerial در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerial به فارسی | کاربرد واژه Aerial | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerial | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerial | مترادف کلمه Aerial | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerial | دیکشنری آنلاین Aerial | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerial در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerial و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerial to PERSIAN
online source for English definitions of Aerial | synonyms of Aerial in persian | word origins and etymologies of Aerial | audio pronunciations of Aerial | example sentences for Aerial.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.