معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerator به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerator به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerator به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerator به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerator

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerator

دستگاه دادن گاز یا رد کردن هوا از مایعات (به ویژه نوشیدنی ها)، دستگاه دود پراکنی (برای گندزدایی)، هوا ده، هوا دهنده، هوافشان،دودفشان

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerator

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerator

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerator در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerator به فارسی | کاربرد واژه Aerator | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerator | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerator | مترادف کلمه Aerator | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerator | دیکشنری آنلاین Aerator | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerator در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerator و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerator to PERSIAN
online source for English definitions of Aerator | synonyms of Aerator in persian | word origins and etymologies of Aerator | audio pronunciations of Aerator | example sentences for Aerator.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.