معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aerate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aerate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aerate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aerate

هوا دادن، در معرض هوا قرار دادن
(از طریق تنفس) اکسیژن به خون رساندن
(در ساختن نوشابه های گازدار) گازدار کردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aerate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aerate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aerate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aerate به فارسی | کاربرد واژه Aerate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aerate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aerate | مترادف کلمه Aerate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aerate | دیکشنری آنلاین Aerate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aerate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aerate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aerate to PERSIAN
online source for English definitions of Aerate | synonyms of Aerate in persian | word origins and etymologies of Aerate | audio pronunciations of Aerate | example sentences for Aerate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.