معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aeonic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aeonic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeonic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aeonic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeonic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aeonic

جاودانی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aeonic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aeonic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aeonic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeonic به فارسی | کاربرد واژه Aeonic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeonic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aeonic | مترادف کلمه Aeonic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aeonic | دیکشنری آنلاین Aeonic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aeonic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aeonic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aeonic to PERSIAN
online source for English definitions of Aeonic | synonyms of Aeonic in persian | word origins and etymologies of Aeonic | audio pronunciations of Aeonic | example sentences for Aeonic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.