معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aeolus به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aeolus به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeolus به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aeolus به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeolus

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aeolus

(اساطیر یونان)
خدای بادها
اولوس (شاه تسالی و جد افسانه ای اولیان ها)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aeolus

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aeolus

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aeolus در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aeolus به فارسی | کاربرد واژه Aeolus | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aeolus | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aeolus | مترادف کلمه Aeolus | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aeolus | دیکشنری آنلاین Aeolus | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aeolus در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aeolus و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aeolus to PERSIAN
online source for English definitions of Aeolus | synonyms of Aeolus in persian | word origins and etymologies of Aeolus | audio pronunciations of Aeolus | example sentences for Aeolus.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.