معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adynamia به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adynamia به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adynamia به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adynamia به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adynamia

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adynamia

(پزشکی) بی بنیگی، ضعف، کم نیرویی، ناپویایی، نزاری

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adynamia

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adynamia

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adynamia در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adynamia به فارسی | کاربرد واژه Adynamia | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adynamia | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adynamia | مترادف کلمه Adynamia | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adynamia | دیکشنری آنلاین Adynamia | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adynamia در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adynamia و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adynamia to PERSIAN
online source for English definitions of Adynamia | synonyms of Adynamia in persian | word origins and etymologies of Adynamia | audio pronunciations of Adynamia | example sentences for Adynamia.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.