معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advocator به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advocator به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advocator به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advocator به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advocator

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advocator

حامی، مدافع، طرفدار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advocator

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advocator

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advocator در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advocator به فارسی | کاربرد واژه Advocator | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advocator | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advocator | مترادف کلمه Advocator | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advocator | دیکشنری آنلاین Advocator | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advocator در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advocator و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advocator to PERSIAN
online source for English definitions of Advocator | synonyms of Advocator in persian | word origins and etymologies of Advocator | audio pronunciations of Advocator | example sentences for Advocator.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.